Iraupena: 8 aste (1999ko uztailean eta agorrilean) Filmaketa-tokiak: Euskal Herria, Madril eta Paris.
home